درباره ما

شرکت تعاونی مهندسی فراریز ارتباط تحت عنوان شرکت تولیدی مدارهای الکترونیکی، طراحی، آموزش، تحقیقات و اجرای پروژه های مخابراتی با شماره 137576 در تاریخ 18/01/76 در تهران به ثبت رسید و حوزه عملیات آن در سطح کشور نامحدود می باشد.

زمینه فعالیت
 • مشاوره، طراحی (جامع و تفصیلی)، نظارت، نصب و راه اندازی، نگهداری و بهره برداری، پشتیبانی فنی و تعمیرات و کنترل کلیه سیستم های مخابراتی (ثابت، سیار، ماهواره ای، دیتا) شامل سوئیچ ، انتقال، کابلهای مخابراتی و فیبر نوری، تغذیه نیرو
 • آموزش کلیه سیستم های مخابراتی
 • اجرای پروژه های Turn key / Epc /Pc با شرکت های دولتی و غیردولتی و کارخانه ها
 • توسعه و نگهداری شبکه های ارتباط سیار (همراه اول، ایرانسل، تامین تلکام)
 • بهینه سازی (بازسازی، نوسازی، جایگزینی) شبکه های مخابراتی
 • تولید دانش فنی و انتقال آن به سازمان های ذیربط
 • جذب دانش فنی از موسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی داخل و خارج از کشور و انتقال آن به متخصصین داخلی و کارکنان شرکت
 • مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی و شرکت های داخلی و خارجی در اجرای پروژه های PC,TURNKEY,EPC
 • سرمایه گذاری در طرح های مخابراتی
 • صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و مخابرات به خارج از کشور
 • مشارکت در مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی
اهداف اصلی شرکت
 • ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
 • تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
 • برداشتن وظایف تصدی گری از دوش دولت برابر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدمات مخابراتی، صنعتی, بازرگانی، مدیریت اداری، مسکن و تجارت خارجی
 • ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده و استفاده از تخصص و تجربه بازنشستگان در توسعه و نگهداری و اجرای پروژه های مخابراتی.
عضویت در مجامع

عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران از سال 1377

عضو صندوق تعاون کشور از سال 1378

عضو انجام پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی از سال 1383

عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن از سال 1383

عضو انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهران

گواهینامه ها